13. Kościół jezuicki Wniebowzięcia Marii Panny


Kiedyś bogato zdobiony kościół był wzorowany na kościele Towarzystwa Jezusowego w Rzymie. W 1807 roku podczas oblężenia miasta przez armię napoleońską został w całości spalony. Z jego pierwotnych zdobień zachowało się niewiele. Ołtarz główny, pochodzący z 1691 roku, zachował się tylko częściowo. Ocalało też srebrne tabernakulum regencyjne z początku XVIII wieku, dzieło nyskiego złotnika J. E. Hartmanna. Jednym z ważnych elementów dekoracji tego kościoła są malowidła barokowe z 1689 roku, których autorem jest znany malarz Karel Dankwart.