10. Divadlo

ul. Komenského 3

Na konci 19. století Šumperku chyběla reprezentativní budova pro konání kulturních a společenských akcí, proto bylo rozhodnuto o výstavbě Německého spolkového domu.

V roce 1900 byla vypsána architektonická soutěž. Z 78 došlých návrhů vzešel vítězně vídeňský architekt Georg Berger. Jeho projekt pozdně romantické architektury s rysy germánského nacionalismu realizovala v letech 1901 až 1902 místní firma Popp & Ulrich na místě někdejšího zemědělského statku. Mohutná nárožní čtyřboká věž s cimbuřím symbolizovala obranu němectví.

Od roku 1951 dodnes slouží profesionálnímu divadelnímu souboru.

V roce 1994 budova vyhořela, po následné rekonstrukci byla v roce 2000 slavnostně znovu otevřena.

* Šumperk patří k nejmenším městům, které mají svůj vlastní stálý profesionální herecký soubor.