12. Eisensteinův dům

ul. Hlavní třída 6

Původně zemědělskou usedlost získal před rokem 1882 rytíř Adalbert von Eisenstein.

Návrhem historizujícího paláce pověřil Eisenstein svého zetě Karla Seidla. Průčelí tohoto neorenesančního paláce dominuje vystupující středový rizalit s palladiovským trojdílným oknem, atika a sochařská výzdoba ve štítu.

Stavbu realizoval v letech 1882 až 1883 šumperský stavitel Josef Bayer.

* V období 19. století vznikly stavby velkého významu – za všechny můžeme jmenovat Národního divadlo a Národní muzeum v Praze.