13. Schusterův dům

ul. Krátká 3

Na tomto místě stával dům, jehož majitel J. Stefany byl dědečkem Otýlie Strobachové, vynikající operní pěvkyně, která vystupovala i ve vídeňské opeře a jejímž manželem byl ředitel nedalekých olšanských papíren.

V roce 1905 drogista Adolf Schuster objekt zboural a nechal si podle návrhu mohelnického stavitele Johanna Kitnera postavit nový dům s obchodem. Dominantní secesní* průčelí s reliéfem selského rozsévače navrhli šumperští stavitelé Heinrich Popp a Ernst Ulrich.

U Schustera pracoval mimo jiné jako příručí pozdější válečný zločinec Hermann Krumey, který se podílel na likvidaci židů a lidických dětí během druhé světové války.

* Obecní dům v Praze, Alfons Mucha, květinky, lístečky a jiné zdobení. Krásná to secese!
* * Secese se na počátku 20. století stala umělou reakcí na vyčerpané historizující slohy. Secese se často projevovala používáním rostlinného a figurálního dekoru. Typickou je i aplikace kovových materiálů tvarovaných do různých dekorativních křivek.