18. Oberleithnerův palác III

ul. Starobranská 20

Tuto parcelu získali podnikatelé Oberleithnerové a nechali si zde v roce 1840 postavit krásný klasicistní palác s motivem lodžie a antického dórského sloupoví ve všech podlažích uličního průčelí. Autorem projektu byl nepochybně stavitel Ignác Richter, který pracoval ve 30. a 40. letech 19. století ve službách rodiny Oberleithnerů.

K paláci patřila okrasná zahrada, která se táhla podél městských hradeb v místech bývalého vodního příkopu k dnešní Radniční ulici, z ní zůstal zachován krásný klasicistní altánek.