24. Smetanovy sady

Prostor se od nepaměti nazýval Panskou zahradou, protože patřil k šumperskému zámku.

V 19. století byl pozemek užíván k různým účelům, mimo jiné jako vojenské cvičiště. Když v roce 1883 vznikl Okrašlovací spolek, byly zde okamžitě zahájeny práce na zřízení veřejného parku. Z pěti předložených návrhů byl z části realizován ten, který zpracoval šumperský zahradník Engelbert Zdenek, jenž sloužil i ve Vatikánu jako důstojník v papežově osobní gardě. Vyučil se zahradníkem v Kroměříži a ve 2. polovině 19. století se stal nepostradatelnou osobností společenského a kulturního života v Šumperku. Parkové úpravy proběhly zřejmě v letech 1885 a 1886 a o tři roky později byl postaven hudební pavilon.

V roce 1945 byl původní název Panská zahrada změněn na Smetanovy sady.

* Z vojenského cvičiště vykvetl pod dohledem Engelberta Zdenka veřejný park.