5. Evangelický kostel

Od vydání tolerančního patentu v roce 1781 uplynulo více než půl století, než se i v Šumperku začaly sloužit evangelické bohoslužby.

Sílící šumperská evangelická obec zahájila stavbu svého nového kostela v roce 1869, avšak k dokončení a posvěcení díla došlo až v roce 1874. Projekt vypracoval c. k. inženýr Wenzel Knapek a stavbu provedl šumperský stavitel Josef Bayer.

Jednolodní pseudogotická* stavba křížového půdorysu byla upravena do dnešní podoby v roce 1908, kdy k ní byla přistavěna věž. V té době se k evangelické církvi hlásilo na 900 duší ze Šumperka a širokého okolí.

Od roku 1945 patří kostel Českobratrské církvi evangelické.

* * Co může mít společného katedrála sv. Víta a šumperský evangelický kostel? Západní část katedrály je rovněž zhotovena v pseudogotickém stylu a je dokonce ještě mladší než kostel v Šumperku.