6. Německé gymnázium

ul. Hlavní třída 31

Mimořádně prestižní výstavbu německého gymnázia na konci nově vznikajícího nádražního bulváru zadalo město projektantům bratrům Drexlerovým z Vídně v roce 1895. Výstavby se ujali místní stavitelé Heinrich Popp, Franz Hloch a Josef Prosinger.

Reprezentativnost bohatě hmotově členěné fasády budovy podtrhují sochy Moravie, Homéra a Pallas Athény. Záhy po slavnostním otevření v září 1897 se ozývaly pyšné hlasy, že stavba svou monumentalitou předčila leckteré univerzitní budovy monarchie.

Původní gymnázium vystudovali například účastník protinacistického odboje Roman Karl Scholz nebo Hans Klein, významný novinář, politik a diplomat.

Od roku 1945 je budova sídlem obchodní akademie.