8. Pavlínin dvůr

ul. Hlavní třída 22

Původně zde byl hospodářský dvůr rytířské rodiny Terschů, které patřila i panství Třemešek a Chudobín.

Dnešní podobu novorenesančního paláce inspirovaného francouzskou architekturou jí dal vídeňský architekt Moritz Hinträger v roce 1876 na objednávku tehdejších majitelů, rodiny Chiari. Vídeňský rodák dr. Karl Chiari byl od roku 1897 poslancem říšské rady a od roku 1908 nosil titul barona.

Celý komplex budov pojmenoval po své manželce Paulině. Součástí dvora byla i okrasná zahrada, dnes sady 1. máje.

Od roku 1947 je budova sídlem muzea, které postupně přizpůsobilo pro své potřeby i hospodářskou část budovy.

* Rozlehlé nádvoří Pavlínina dvora dnes slouží k pořádání řady zajímavých kulturních akcí. Za všechny můžeme jmenovat Slavnosti města Šumperka.