9. Dům Ottokara Katzera

ul. Hlavní třída 19

Duch funkcionalismu se Šumperku vyhýbal, snad i proto, že v meziválečném období postrádalo město potřebnou hospodářskou dynamiku. Jednou z výjimek je multifunkční objekt Ottokara Katzera.

Dům vznikl v roce 1930 podle návrhu šumperského architekta Ernsta Hantschla, který se zřejmě inspiroval ve zlínské baťovské konkurenci. Dokladem toho je působivé horizontální členění průčelí třemi pásy oken, přičemž horní část fasády projektant zvýraznil vertikálně vloženou velkou okenní plochou.

* O tom, že i moderní architektura se musí zachovávat a chránit svědčí fakt, že tato budova je zapsána v rejstříku nemovitých kulturních památek.